Особливості формування ознак продуктивності і урожайності у сортів пшениці озимої за різних умов вирощування

  • В. В. Базалій
  • І. В. Бойчук
  • Ю. О. Лавриненко
  • Г. Г. Базалій
  • Є. О. Домарацький
  • О. В. Ларченко

Анотація

Мета. Подальше удосконалення і вико­ристання сучасних методів селекції пшениці різного типу розвитку на адаптивність, яка викликана зміною характеру прояву лімітуючих чинників довкілля в умовах Південного Степу України. Методи. Використовували польовий, селекційно-генетичний, розрахунково-порів­няльний методи досліджень. Вивчали сорти пшениці різного генетичного і екологічного походження за різних умов вирощування. Результати. Аналіз параметрів пластичності і стабільності елементів структури врожаю у сортів пшениці озимої за різних умов вирощування виявив, що їх мінливість залежить як від генотипу так і від екологічних градієнтів. Так, за масою зерна з колоса серед проана­лізованих генотипів лише сорти Кірена і Ярославна відрізнялись високою реакцією на зміну умов вирощування (bі= 1,215 – 1,635), інші сорти (Асканійська, Асканійська Берегиня, Знахідка одеська, Кларіса) проявили досить високу пластичність (bі= 0,454 – 0,816). Анало­гічна ситуація спостерігалась і в формуванні кількості зерен у колосі. Необхідно відмітити важливу біологічну особливість цих сортів, які за пізніх строків сівби при різних нормах висівання формували найбільшу реальну врожайність, порівняно з іншими сортами, і краще реалізували її потенційні можливості. Висновки. Визначено, що кожний сорт пшениці різного типу розвитку необхідно розглядати в аспекті його реакції на різні умови вирощування і на здатність реалізації генетичного потенціалу в конкретному екологічному регіоні. Результати оцінки адаптивного потенціалу виявили високий ступінь гомеостатичності у сортів пшениці озимої Асканійська, Асканійська Берегиня, Перлинна і альтернативного типу Кларіса.

Ключові слова: пшениця озима, сорт альтернативного типу, адаптивність, пластич­ність, стабільність.

Посилання

Morhun V.V., Shvartau V.V., Kyryzyi D.A. Physiological foundations of the formation of high productivity of grain cereals. Fiziologiya i biokhimiya kul’turnykh rasteniy. 2010. Vol. 42, No. 5. P. 371–392. [in Russian]

Lytvynenko M.A. Breeding the varieties of soft winter wheat varieties (Triticum aestivum L.), adapted to climate change in the South of Ukraine. Zb. nauk. prats Selektsiino-henetychnoho instytutu – Natsionalnoho tsentru nasinnieznavstva ta sortovyvchennia. 2016. No. 27 (67). P. 36–53. [in Ukrainian]

Lytvynenko M.A., Lyfenko S.P., Yeryniak M.I. Soft winter wheat varieties of the Steppe eco-type endure extreme weather conditions better. Nasinnytstvo. 2013. No. 9. P. 14–18. [in Ukrainian]

Bazalii V.V. Principles of adaptive breeding of winter wheat in the zone of the Southern Ukrainian Steppe. Kherson: Ailant, 2004. 224 p. [in Ukrainian]

Kitahara S. On the ecological response of wheat varieties. Bull. Kyushu Agr. asper. Stat. 1984. Vol. 24, No. 3. P. 407–457.

Bazalii V.V., Bazalii H.H. Plasticity and stability of productivity of different morpho-bio-types of winter wheat. Tavriiskyi naukovyi visnyk: zb. nauk. pr. Kherson: Ailant, 1997. Vol. 2. P. 13–17. [in Ukrainian]

Kuperman F.M. Biology of crop development. M.: Vysshaya shkola, 1982. 343 p. [in Russian]

Pylnev V.V. Adaptiveness of winter wheat in the process of breeding for increasing productivity under conditions of the Steppe zone. Sel’skokhozziay stvennaya biologiya. 1995. No. 1. P. 41–50. [in Russian]

Untila I.P., Postolatiy A.A., Gaina L.V. Breeding highly productive plastic winter wheat varieties for the conditions of Moldova. Vestnik sel’skokhoziaystvennoy nauki. 1992. No. 7, 12. P. 68–72. [in Russian]

Ebert D.E. Aspects der Ertagsforsehung hei Cetreide Agroforum. 1969. No. 1. P. 7–9.

Khangil’din V.V. Systemic analysis of the theory of breeding. Prikl. aspekty genetiki, tsitologii i biologii. Odessa, 1988. P. 84–99. [in Russian]

Urazaliyev R.A. Modelling of wheat varieties with the methods of genotype and environment interactions. Vestnik sel’skokhoziaystvennoy nauki Kazakstana. 1987. No. 5. P. 29–35. [in Russian]

Kuperman F.M., Remesko V.V., Krishchevich N.A. Morpho-physiological analysis of potential and actual productivity of Mironovskiye winter wheats. Doklady VASKHNIL. 1975. No. 9. P. 8–11. [in Russian]

Pyl’nev V.V. Morpho-physiological characteristic of ear productivity of winter wheat varieties of different periods of breeding. Selektsionno-geneticheskiye aspekty povysheniya produktivnosti zernovykh kul’tur: sb. nauch. tr. MNIISSP, 1987. P. 84–89 [in Russian]

Roklitskiy P.F. Introduction to statistical genetics. Minsk: Vysshaya shkola, 1978. 448 p. [in Russian]

Eberhart S.N., Russel W.A. Stability parameters for comparing varieties. Crop. Sci. 1966. Vol. 6, No. 1. P. 36–40.