Селекція гречки на стійкість до екстремальних факторів навколишнього середовища

  • Л. А. Вільчинська
  • О. П. Городиська
  • М. В. Диянчук

Анотація

Мета. На основі використання зразків колекції роду Гречкових створити і оцінити новий вихідний матеріал за посухостійкістю, урожайністю, якісними показниками. Методи. Закладання дослідів, оцінку матеріалу, аналіз рослин, урожаю та якості зерна проводили відповідно до загальноприйнятої методики Дер­жавного сортовипробування. Результати. Про­ведено лабораторну і польову оцінку вихідних батьківських форм відібраних із колекції роду Гречкових, залучених до гіб­ридизації та отриманих на їх основі гібридних комбінацій за ознакою посухостійкості в умовах Подільського державного аграрно-технічного університету протягом 2006-2019 рр. Виявлено те, що донорами для створення нового вихідного матеріалу за ознакою посухостійкості є сорти Скоростигла 86, Смуглянка, Казанка, Альо­нушка, Веселка. Номери гречки 7/07, 8/07, 2/07, 24/06 мають коротший на 5-12 діб вегетаційний період, вищу на 35,4-47,3 % посухостійкість, вищу на 0,3-0,7 т/га урожайність зерна і вищі якісні показники порівняно з сортом-стандартом Вікторія. Висновки. Виділені зразки з господарсько-цінними ознаками (7/06, 4/07, 23/06, 5/07, 6/07, 16/07, 15/07, 25/06, 24/06, 22/06) використо­вувати у селекційних про­грамах зі створення більш посухостійких сортів гречки з вищою врожайністю і якістю зерна.

Ключові слова: гречка, селекція, посухостійкість, експрес-метод, урожайність і якісні показники.

Посилання

Mazur V.A., Palamarchuk V.D., Polishuk I.S., Palamarchuk О.D. New agrotechnologies in plant growing. Vinnytsia: FOP Rohalska І.О., 2017. 588 p. [in Ukrainian]

Diyanchyk M.V., Vilchynska L.A. Selectizia grechky in Ukrainian: sychasnist i perspektivu. Topical issues of modern technologies of cultivation of crops in the conditions of climate change: proceedings of the All-Ukrainian Scientific and Practical Conference (Kamenets-Podilsky, 15–16 chervnia 2017 g.). Kamenets-Podilsky, 2017. P. 196–199. [in Ukrainian]

Vilchynska L.A., Horodyska O.P., Khomenko T.M. Buckwheat is the culture of the future Problems and Prospects for the Development of Ukrainian Science: collection of Scientific Materials of the 13th International Scientific and Practical Internet Conference. Ed. 3. (Vinnitsa, october 27 2017 g.). Vinnitsa: 2017. P. 33–37. [in Ukrainian]

The methodology of state varietal testing of agricultural crops. M., 1989. Ed. 2. P. 3–25. [in Ukrainian]

Volkodav V.V. Technique of the State variety testing of agricultural crops (cereals, grains and legumes). K., 2001. 69 p. [in Ukrainian]

Vilchynska L.A., Horodyska O.P. Buckwheat selection in south western forest steppe conditions of Ukraine. Relevant issues of development and modernization of the modern science: the experience of countries of eastern Europe and prospects of Ukraine. Riga: Baltija Publishing, 2018. P. 52–75. doi:org/10.30525/978-9934-571-26-8_4.

Vilchynska L.A., Horodyska O.P. Rezyltatu derjavnogo sortovyprobyvanya sorty grechky Kamianchanka. Svitovi rosluni resursy: stan i perspektivu rozvutky: materialy IV mijnarodnoi nauchn.-pr. konf. (Kyiv, June, 7 2018 g.). Kyiv, 2018. P. 86–87. [in Ukrainian]

Taranenko L.K., Yatsyshen O.L. Principles, methods and achievements of buckwheat selection (Fagopyrum esculentum Moench). Vinnytsia: LLC Nilan LTD, 2014. 224 p. [in Ukrainian]

Moiseychenko V.F., Yeshchenko V.O. Osnovu naukovuch doslidgen v agroromii. Kyiv: Vusha skola, 1994. 344 p. [in Ukrainian]

Kaminna O.O., Dyianchyk M.D., Vilchynska L.A., New perspective buckwheat variety – Kamianchanka. Proceeding of XIV International scientific conference “Science 2018”.Section 2. Agriculture. (Morrisvile, Jan. 26, 2018.). Morrisvile, 2018. P. 17–19. ISBN: 978-1-387-56660-0.

Vilchynska L.A. Horodyska O.P., Kaminna O.O., Diyanchuk M.V. Klasterniu analis v selekzii grechky. Visnuk UTGiS. T. 15, No. 2. 2017. Р. 145–149. [in Ukrainian]

Vilchynska L., Kaminna O., Diyanchuk M. Selekzia grechky dla umov Lisostepy Ukraine. Visnuk Lvivskogo nazionalnoho agrarnogo universitety: agronomia. 2018. No. 22 (1). P. 148–152. [in Ukrainian]