Використання ліщини китайської (Corylus chinensis Franch.) в селекції фундука (Corylus domestica Kos. et Opal.)

  • І. С. Косенко
  • A. I. Опалко
  • О. А. Балабак
  • О. А. Опалко

Анотація

Мета. Необхідність вдосконалення вітчизняного сортименту фундука та обнадійливі результати, отримані внаслідок залучення ліщини китайської Corylus chinensis Franch. в гібридизацію з кращими його сортами, спонукали до виконання досліджень. Методи. У програму гібридизації були включені найбільш адаптовані до умов України вітчизняні та зарубіжні сорти фундука, а також запилювачі з природних популяцій Corylus avellana L. та Corylus chinensis. Ізолювання материнських та збирання пилку з батьківських компонентів схрещування виконували стандартними методами. Запилювали вдуваючи пилок в ізолятори медичним інсуфлятором МО-03 зі спеціальною голкою (без знімання ізолятора) і через 2–3 доби запилення повторювали. Гібридні горіхи висівали восени з обгортками без стратифікації. Решту операцій з вирощування сіянців та подальшого супроводу виконували згідно усталених методик. Результати. Досить високі рівні зав’язування плодів у варіантах з пилком C. avellana засвідчують генетичну близькість вивчених сортів до цього виду, а нижчі у 3–5 разів показники від запилення C. chinensis, хоча й підтверджують віддаленість ліщини китайської від сучасного сортименту, однак дають можливість використовувати цей вид у селекції фундука. Завдяки цьому створено цінний матеріал, з якого виділено новий сорт Софіївський 15, що вступив у плодоношення на третій рік після схрещування і поєднує високу потенційну продуктивність з адаптивністю, кулястою формою плодів та високим вмістом у них сирого протеїну й олії. Висновки. Сорт Софіївський 15 за адаптивністю, скороплідністю, технологічністю і якістю горіхів суттєво перевищив сорт Галле та умовний стандарт і може бути рекомендований для широкого впровадження у господарствах усіх агрокліматичних зон України.

Ключові слова: Corylus chinensis Franch., Corylus spp., сорт Софіївський 15, гібридний сад, міжвидове схрещування.

Посилання

Hazelnuts, with shell. FAOSTAT Domains Production/Crops: Average. 2017. Accessed from: http://www.fao.org/faostat/en/#data/QC/visualize

Kosenko I.S., Balabak A.F., Sonko S.P., Balabak O.A., Balabak A.V., Opalko, A.I., Denysko I.L., Soroka L.V. Tolerance of hazelnuts towards unfavorable environmental factors. Ukrainian Journal of Ecology. 2019. Vol. 9, No 3. P. 117–125.

Kosenko I.S., Opalko A.I., Balabak O.A., Opalko O.A. The hazelnut (Corylus domestica Kos. et Opal.) breeding program in National dendrological park "Sofiyivka" of NAS of Ukraine. Faktori eksperimental'noi evolucii organizmiv. 2017. Vol. 21. P. 154–159. [in Ukrainian] doi: 10.7124/FEEO.v21.826

Kosenko I.S., Opalko A.I., Balabak O.A., Opalko O.A., Balabak A.V. Hazelnut breeding in the National Dendrological Park “Sofiyivka” of the NAS of Ukraine. Plant varieties studying and protection. 2017. Vol. 13, No 3. P. 245–251. doi: 10.21498/2518-1017.13.3.2017.110706.

Kosenko I.S., Opalko A.I., Balabak O.A., Opalko O.A., Balabak A.V. Hazelnut (Corylus domestica Kos. et Opal.) research and breeding at NDP "Sofiyivka" of NAS of Ukraine. Temperate Horticulture for Sustainable Development and Environment. Ecological aspects [Eds.: Larissa I. Weisfeld, Anatoly I. Opalko, Sarra A. Bekuzarova]. Oakville; Waretown: Apple Academic Press. 2019. Ch. 13. P. 237–267.

Erdogan V., Mehlenbacher S.A. Interspecific hybridization in hazelnut (Corylus). Journal of the American Society for Horticultural Science. 2000. Vol. 125, No. 4. P. 489–497. doi: 10.21273/JASHS.125.4.489.

Botta R., Molnar T.J., Erdogan, V., Valentini N., Marinoni D.T., Mehlenbacher S.A. Hazelnut (Corylus spp.) breeding. Advances in Plant Breeding Strategies: Nut and Beverage Crops. [Eds.: Jameel M. Al-Khayri, Shri Mohan Jain, Dennis V. Johnson]. Cham (Switzerland): Springer, 2019. Vol. 4, Ch. 6. P. 157–219. doi: 10.1007/978-3-030-23112-5_6.

Hazelnut. Corylus maxima Mill. State Register of plant varieties suitable for dissemination in Ukraine in 2019. Kyiv: Ukrainian Institute for Plant Variety Examination, 2019. P. 442–443. Accessed from: https://sops.gov.ua/reestr-sortiv-roslin

Holstein N., el Tamer S., Weigend M. The nutty world of hazel names – a critical taxonomic checklist of the genus Corylus (Betulaceae). European Journal of Taxonomy. 2018. No. 409. P. 1-45. doi: 10.5852/ejt.2018.409.

Bassil N., Boccacci P., Botta R., Postman J.D., Mehlenbacher S.A. Nuclear and chloroplast microsatellite markers to assess genetic diversity and evolution in hazelnut species, hybrids and cultivars. Genetic Resources and Crop Evolution. 2012. Vol. 60, No. 2. P. 543–568. doi: 10.1007/s10722-012-9857-z.

Frary A., Ӧztürk S.C., Balık H.I., Balık S.K., Kızılcı G., Doğanlar S., Frary A. Analysis of European hazelnut (Corylus avellana) reveals loci for cultivar improvement and the effects of domestication and selection on nut and kernel traits. Mo-lecular Genetics and Genomics. 2019. Vol. 294, No 2. P. 519–527. doi: 10.1007/s00438-018-1527-1.

Cristofori V., Ferramondo S., Bertazza G., Bignami C. Nut and kernel traits and chemical composition of hazelnut (Cory-lus avellana L.) cultivars. Journal of the Science of Food and Agriculture. 2008. Vol. 88, No 6. P. 1091–1098. doi: 10.1002/jsfa.3203.

Turan A. Effect of drying methods on fatty acid profile and oil oxidation of hazelnut oil during storage. European Food Research and Technology. 2018. Vol. 244, No. 12. P. 2181–2190. doi: 10.1007/s00217-018-3128-y.

Ding J., Ruan C., Guan Y., Mopper S. Qualitative and quantitative assessment of fatty acids of hazelnut by GC-TOF/MS. Breeding and Health Benefits of Fruit and Nut Crops. [Eds.: Jaya R. Soneji, Madhugiri Nageswara-Rao]. London: IntechOpen, 2018. Ch. 6. P. 117–125. doi: 10.5772/intechopen.73016.