Дослідження білкового комплексу насіння гібридів F3 нуту

  • О. О. Молодченкова
  • Г. Д. Лаврова
  • Т. В. Картузова
  • Л. Я. Безкровна
  • О. Б. Лихота
  • О. В. Рищакова
  • Ю. A. Левицький

Анотація

Мета. Метою дослідження було вивчити особливості білкового комплексу насіння гібридних популяцій F3 та їх батьківських форм нуту (Cicer arietinum L.) української та закордонної селекції. Методи. Стандартні та розроблені в лабораторії методики біохімічного дослідження рослин (метод K’єльдаля, спектрофотометричні методи, електрофорез білків). Результати. Встановлені особливості за вмістом білка, основних фракцій глобулінів – легуміну та віциліну, активністю інгібітора трипсину, лектинів, ліпоксигенази в насінні гібридних популяцій F3 та їх батьківських форм нуту. Виявлено, що гібридні популяції F3 нуту, за даними електрофорезу в ПААГ та денситометрії, не ідентичні за рівнем та характером мінливості компонентного складу глобулінів. Простежуються чіткі відмінності як за інтенсивністю фарбування та зміщенням однакових за рухливістю білкових компонентів віциліну і легуміну, так і за наявністю та відсутністю компонентів, які характерні для певної гібридної комбінації. Висновки. Використовуючи отримані результати, можна буде вводити в селекцію нуту генотипи, біохімічні показники яких відповідають вимогам, що необхідні для створення сортів продовольчого напряму.

Ключові слова: нут, білок,  віцилін, легумін, інгібітор трипсину.

Посилання

Messina M.J. Legumes and soybeans: overview of their nutritional profiles and health effects. The American Journal of Clinical Nutrition. 1999. Vol. 70. P. 439–450. doi: 10.1093/ajcn/70.3.439s

Yaklich R.W. β-Congycinin and glycinin in high protein soybean. G. Agric. Food.Chem. 2000. Vol. 49. P. 729–735. doi: 10.1021/jf001110s

Dadon S.B.E., Pascual C.Y., Eshel D., Teper-Bamnolker P., Ibanez M.D.P., Reifen R. Vicilin and the basic of legumin are putative chickpea allergens. Food chemistry. 2013. Vol. 138. P. 13–18. doi: 10.1016/j.foodchem.2012.10.031

Khokhar S., Apenten R.K.O. Antinutritional factors in food legumes and effects of processing. In book: The role of food, agriculture, forestry and fisheries in human nutrition. Edition: 1, Chapter: Publisher: Encyclopedia of Life Support Systems (EOLSS). Publishers Co Ltd., Oxford, UK, P. 82–116.

Lucik М.F., Pаnasyuk Е.N., Lucik А.D. Lectins. Lviv: Vusha shkola, 1981. 150 p. [in Russian]

Budnickaya Е.V. Research of lipoxygenase activity of feeder greens by methods of carotin oxidation. Biochemistry. 1955. Vol. 20 (5). P. 615–621. [in Russian]

Levitsky A.P. Methods of determination of trypsin inhibitors. Biochemical methods of breeding material research. Odessa: VSGI, 1979. Vol. 15. P. 68–72. [in Russian]

Аdamovskaya V.G., Моlodchenkova О.О., Sіchкаr V.І., Ciselskaya L.Y., Sagaydak Т.V. Method of soybean selection: Pat. on utility model 42181 Ukraine. Declare 25.06.2009, publish. 15.11.2009. Bulletin No. 1. [in Ukrainian]

Аdamovskaya V.G., Моlodchenkova О.О., Каrtuzova Т.V., Sіchkar V.І., Lavrova G.D. Method of soybean genotypes selection of food direction: Pat. on utility model 107671 42181 Ukraine. Declare 24.06.2016, publish 15.11.2016. Bulletin No. 1. [in Ukrainian]

Adamovskaya V.G., Molodchenkova O.O., Sichkar V.I., Lavrova G.D., Kartuzova T.V., Bezkrovnaya L.Ya. The content of 7S and 11S globulins and their relationship with the protein content of seeds of soybean hybrid populations. Collected scientific articles of PBGI-NCSCI. 2014. No. 23 (63). P. 37–42. [in Russian]

Change Y., Alli I., Molina A., Konishi Y., Boye J. Isolation and characterization of chickpea (Cicer arietinum L.) seed protein fraction. Food and Bioprocess Technilogy. 2012. Vol. 5. P. 618–625. doi: 10.1007/s11947-009-0303-y