Каріологічні і цитогенетичні особливості хвойних у денраріях і паркових насадженнях

  • T. C. Седельнікова
  • А. В. Піменов
  • E. Н. Муратова

Анотація

Мета. Вивчення каріологічних і цитогенетичних особливостей хвойних, що ростуть в умовах інтродукції і підвищеного рекреаційного навантаження, для виявлення біорізноманіття, вирішення питань популяційної та екологічної генетики представників цієї групи рослин. Методи. Використовували класичні методи дослідження хромосом із фарбуванням препаратів ацетогематоксиліном. Результати. У видів, форм і культиварів хвойних з родин Pinaceae і Cupressaceae, що ростуть у дендраріях і парках, а також є компонентами зелених насаджень у населених пунктах різних географічних регіонів, виявлено мінливість хромосомних чисел (міксоплоідія), появу В-хромосом, висока зустрічальність і широкий спектр хромосомних і мейотичних аномалій. Висновки. Каріологічні та цитогенетичні дослідження показали наявність каріотипового поліморфізму і збільшення кількості різних порушень мітозу і мейозу у хвойних за інтродукції в умовах зростання на рекреаційних територіях.

Ключові слова: хвойні, інтродукція, число хромосом, хромосомні перебудови, порушення мейозу.

Посилання

Pravdin L.F., BudaraginV.A., Kruklis M.V., Shershukova O.P. Methods of karyologic investigation of conifers. Lesovedenie. 1972. No. 2. P. 67–75 [in Russian]

Muratova E.N. Kariosistematika semejstva Pinaceae Lindl. Sibiri I Dalnego Vostoka: avtoref. dys. …. dokt. biol. nauk. Novosibirsk, 1995. 32 p. [in Russian]

Sedelnikova T.S., Pimenov A.V., Taschev A.N. Chromosome numbers of coniferous from Bulgaria. 1. Cupressaceae species under the introduction. Botan. zhurn. 2011. Vol. 96, No. 7. P. 974–975. [in Russian]

Sedelnikova T.S. The chromosome numbers of some species of Cupressaceae and Pinaceae family in artificial and park plantings. Botan. zhurn. 2016. Vol. 101, No. 11. P. 1350–1352. [in Russian] doi: 10.1134/S0006813616110089

Sedelnikova T.S., Pimenov A.V., Varaksin G.S., Jankovska V. Chromosome numbers of some species of conifers. Botan. zhurn. 2005. Vol. 90, No. 10. P. 1611–1612. [in Russian]

Sedelnikova T.S., Pimenov A.V., Onuchin A.A., Jankovska V. Chromosome numbers of some coniferous species in arboretums and recreations parks. Botan. zhurn. 2008. Vol. 93, No. 1. P. 157–158. [in Russian]

Sedelґnikova T.S., Muratova E.N., Pimenov A.V. Variability of chromosome numbers in Gymnosperms. Biology Bulletin Reviews. 2011. Vol. 1, No. 2. P. 100–109. doi: 10.1134/s2079086411020083.

Sedelnikova T.S., Pimenov A.V., Grabovyy V.N., Ponomarenko V.A. The chromosome numbers of cultivars of Thuja occidentalis L. in National dendrological park “Sofiyivka”, Ukraine. Botan. zhurn. 2014. Vol. 99, No. 8. P. 941–944. [in Russian]

Muratova E.N., Vladimirova O.S. Supernumerary chromosomes of karyotype of Siberian spruce P. obovata. Cytology and genetics. 2001. Vol. 35, No. 4. P. 38–44. [in Russian]

Bazhina E.V., Kvitko O.V., Muratova E.N. Meiosis during microsporogenesis in Siberian fir under arboretum. Ontogenesis. 2007. Vol. 38, No. 4. P. 299–306. [in Russian]