Evaluation of collection samples of soft winter wheat of the Ivanivsk research and selection station as starting material for hybridization

Keywords: soft winter wheat, variety samples, source material, selection

Abstract

Aim. Highlighting the results of the study of breeding value in terms of winter hardiness, plant height, weight of 1000 seeds and yield variety samples of soft winter wheat cultivars of domestic selection, selected for hybridization in the collection nursery of the Institute's Ivanivka research and breeding station of bioenergy crops and sugar beets of the National Agricultural Academy of Ukraine. Methods. The research was conducted in sowing in the 2020-2021 cropping year in the southern forest-steppe zone of Ukraine. The object of the study were variety samples of the domestic selection of the lutescens type (10) and erythrospermum (15), who grew and studied their biological and economic characteristics according to generally accepted classical methods. Results. The average value of winter hardiness of the studied variety samples of both types was above 8 points. All studied variety samples were medium-sized with a low level of plant height variability. The weight of 1,000 seeds of the studied variety samples was about 44 g on average, the level of variability for this characteristic was low in the lutescens type, and medium in the erythrospermum type. The average yield of variety samples of both types was higher than 6 t/ha. Conclusions. The studied variety samples were characterized by an optimal and high level of manifestation of economic and valuable traits, therefore they were recommended for practical use in breeding as a starting material for hybridization. The studied variety samples are suitable for use in production crops in the Southern Forest-Steppe zone of Ukraine.

References

Shelepov V. V., Havryliuk M. M., Chebakov M. P. Selektsiia, nasinnytstvo ta sortoznavstvo pshenytsi. Myronivka : My-ronivska drukarnia, 2007. 405 p. [in Ukrainian]

Mazur O. V. Lozinckyi M. V. Celektsiia ta nacinnytstvo polovykh kultur : monohrafiia. Vinnytsia : «TVORY», 2020. 181 p. [in Ukrainian]

Burdenyuk-Tarasevich L. A. Glavny`e napravleniya selekczii ozimoj psheniczy` s povy`shenny`m adaptivny`m potenczialom v usloviyakh Lesostepi i Poles`ya Ukrainy`. Visn. Bilotserkivskoho derzhavnoho ahrarnoho universytetu. 2008. Vyp. 52. P. 12–18. [in Ukrainian]

Hlukhova N. A. Percpektyvy celektsii cortiv ozymoi miakoi pshenytsi z pidvyshchenym rivnem adaptyvnocti v Licoctepu Ukrainy. Dociahnennia i problemy henetyky, celektsii ta biotekhnolohii. Kyiv : Lohos, 2007. P. 60–68. [in Ukrainian]

Yelnikov M. I., Hridin M. M., Zviahin A. F. Teoretychne obgruntuvannia, udockonalennia ta rezultaty praktychnoho vykoryctannia metodiv celektsii ozymoi pshenytsi na adaptyvnist. Kharkiv : IR im. V. Ia. Yurieva UAAN, 2008. P. 5–41. [in Ukrainian]

Kochmarskyi V. S. Stvorennia vykhidnoho materialu ta sortiv pshenytsi miakoi ozymoi na pidvyshchenu adaptyvnist dlia Lisostepu Ukrainy : avtoreferat. Dnipropetrovsk, 2013. 36 p. [in Ukrainian]

Diordiieva I. P. Kharakterystyka linii pshenytsi miakoi ozymoi, stvorenykh za uchastiu pshenytsi spelty. Henetychni resursy roslyn. Uman, 2019. P. 57–64. doi: 10.36814/pgr.2019.24.04. [in Ukrainian]

Riabovol Ya. S., Riabovol L. O. Stvorennia novykh selektsiinykh materialiv pshenytsi miakoi ozymoi za hibrydyzatsii ekoloho-heohrafichno viddalenykh sortiv. Visnyk Umanskoho natsionalnoho universytetu sadivnytstva. 2016. No. 1. P. 69–71. [in Ukrainian]

Ivanivska doslidno-selektsiina stantsiia instytut tsukrovykh buriakiv Ukrainskoi akademii ahrarnykh nauk. Retrieved from: https://agrarii-razom.com.ua/organizacii-derwavnuj-reestr-sortiv/394.

Kochmarskyi V. S., Koliuchyi V. T., Vlasenko V. A. Tekhnolohii vyroshchuvannia suchasnykh sortiv pshenytsi miakoi ozymoi v Lisostepu Ukrainy. Posibnyk ukrainskoho khliboroba. 2009. P. 217–224. [in Ukrainian]