5S рибосомна ДНК квіткових рослин: монографія

За редакцією проф. Р.А. Волкова

Чернівці: Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2021. 168 с.
ISBN 978-966-423-678-9

 

 

 

Монографія присвячена організації ділянок геному, які кодують 5S рибосомну РНК (5S рДНК) у покритонасінних. Наведено огляд літературних джерел та представлено оригінальні результати стосовно будови, молекулярної еволюцію та використання у таксономічних дослідженнях 5S рДНК одно- та дводольних рослин.

Книга розрахована на фахівців у галузі генетики, молекулярної біології, таксономії, викладачів, аспірантів та студентів старших курсів біологічних факультетів університетів.

ЗМІСТ

Вступ

Іщенко О.О., Волков Р.А. Організація 5S рибосомної ДНК та її використання у філогенетиці рослин

Тинкевич Ю.О., Деревенко Т.О., Волков Р.А. Застосування 5S рДНК для дослідження генетичної структури культурних форм Cydonia oblonga Mill.

Тинкевич Ю.О., Волков Р.А. Організація та еволюція IGS 5S рДНК представників роду Rosa

Тинкевич Ю.О., Чорней І.І., Волков Р.А. Молекулярна організація та застосування 5S рибосомної ДНК у таксономії роду Lathyrus

Тинкевич Ю.О., Бушила К.Д., Волков Р.А. 5S рибосомна ДНК віддалених видів роду Quercus: Молекулярна організація та таксономічне використання

Андрєєв І.О., Мельник В.М., Мирюта Г.Ю., Шелифіст А.Є., Волков Р.А., Кунах В.А. Молекулярна організація міжгенного спейсера 5S рДНК деяких видів роду Gentiana L.

Тинкевич Ю.О., Шелифіст А.Є., Волков Р.А. 5S рибосомна ДНК представників родини Solanaceae

Іщенко О.О., Беднарська І.О., Панчук І.І., Кунах В.А., Волков Р.А. Молекулярне різноманіття 5S рибосомної ДНК та її використання в дослідженні фіологенії триби Poeae

Завантажити книгу


Кунах Віктор Анатолійович : Біобібліографічний покажчик наукових праць за 1966 – 2016 роки

уклад. Л.П. Можилевська, М.З. Мосула, І.О. Андрєєв; наук. редактор Н.М. Дробик

Тернопіль : Підручники і посібники, 2017. 236 с.
ISBN 978-966-07-3095-3

 

 

 

Висвітлено основні етапи життя, наукової, науково-організаційної, педагогічної та громадської діяльності Віктора Анатолійовича Кунаха – видатного вченого, доктора біологічних наук, професора, члена-кореспондента НАН України, лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки, премій ім. В.Я. Юр’єва, ім. М.Г. Холодного та ім. С.М. Гершензона НАН України, завідувача відділом генетики клітинних популяцій Інституту молекулярної біології і генетики НАН України, президента Українського товариства генетиків і селекціонерів ім. М.І. Вавилова.

Для наукових працівників та всіх, хто цікавиться історією вітчизняної науки

Завантажити книгу


Молекулярно-генетичні дослідження ядерного геному кукурудзи

Волкова Наталія Едуардівна

Одеса: Астропринт, 2015. 120 с.
ISBN 978-966-927-013-9

Волкова Наталія Едуардівна - доктор біологічних наук, головний науковий співробітник відділу загальної та молекулярної генетики Селекційно-генетичного інституту – Національного центру насіннєзнавства та сортовивчення Національної академії аграрних наук України. Автор понад 200 наукових праць у галузі молекулярної генетики та біотехнології рослин. Спеціаліст з геноміки сільськогосподарських рослин.

 

 

 

Монографію присвячено питанням структури та організації ядерного геному кукурудзи – як на рівні сучасних досягнень, так і в історичному плані – та проблемам розробки молекулярних маркерів на основі його поліморфізму. Наведено принципи добору за молекулярними маркерами та геномної селекції. Представлено напрями використання молекулярних маркерів за результатами світових та власних досліджень. Висвітлено історію кукурудзи як модельного генетичного об’єкту.

Адресовано науковцям різних галузей генетики, біотехнології, селекції, спеціалістам з насіннєзнавства та сортовивчення, студентам та аспірантам відповідного фаху, представникам суміжних наук, які мають інтерес до геноміки рослин.

За додатковою інформацію прохання звертатися до Волкової Наталії Едуардівни за адресою Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Ознайомитись зі змістом


Плеяда селекціонерів-випускників Уманського сільськогосподарського інституту 1965 року
(Підсумки 50-річного творчого пошуку)

За заг. ред. Парія Ф.М.

Умань: Видавець «Сочінський», 2015. 40 с.
ISBN 978-966-304-114-8

 

 

Висвітлено творчий шлях шести селекціонерів – випускників Уманського сільськогосподарського інституту 1965 року: Бурковського І.Й., Войченка В.Г., Кравченка В.А., Мамалиги В.С., Опалка А.І., Парія Ф.М.

Подана інформація є своєрідним звітом перед Альма-матер за 50-річну діяльність. Разом опубліковано більше 600 наукових робіт, серед яких ряд монографій, підручників, посібників, розроблено понад 100 способів по селекції рослин, підготовлено 6 докторів наук, 20 кандидатів, підготовлено масу спеціалістів. Створено 250 сортів і гібридів. Загальний економічний ефект від їх вирощування становить більше 50 млрд. доларів.

Завантажити книгу


Методологія оцінки генотипу тварин за молекулярно-генетичними маркерами у тваринництві України

Копилов Кирило Вячеславович, Жукорський Остап Мирославович, Копилова Катерина Вячеславівна, Метлицька Олена Іванівна, Вдовиченко Юрій Васильович, Балацький Віктор Миколайович, Порхун Микола Григорович, Шельов Андрій Володимирович, Шевченко Євгеній Анатолійович, Писаренко Надія Борисівна

Київ: Аграрна наука, 2015. 212 с.
ISBN 978-966-540-384-5

У монографії узагальнено методичні підходи до використання молекулярно-генетичних методів у тваринництві України. Наведено оптимізовані методики досліджень у тваринництві. Обґрунтовано методологію генетичного маркірування при виконанні молекулярно-генетичних досліджень на індивідуальному та популяційному рівнях. Висвітлено результати генетичного аналізу у скотарстві, свинарстві, конярстві, бджільництві, кролівництві та вівчарстві. Подано науково обґрунтовані рекомендації щодо застосування молекулярно-генетичних методів у селекційно-племінній роботі та у системі збереження генофонду тварин.

Розрахована на науковців, викладачів, аспірантів і студентів аграрних навчальних закладів, спеціалістів, які займаються молекулярно-генетичними дослідженнями у галузі тваринництва.

Бажаючі придбати книгу можуть звернутися до Ковтун Світлани Іванівни за тел. (044) 507-23-13 або надіслати листа за адресою Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Ознайомитись зі змістом та вступом


Дизайн и статистика биологического исследования

Атраментова Любовь Алексеевна

Харьков: Издательство «НТМТ», 2014. 255 с.
ISBN 978-617-578-198-2

 

Атраментова Л.О. - доктор біологічних наук, професор, професор кафедри генетики та цитології Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна, провідний науковий співробітник ДУ «Інститут проблем ендокринної патології АМН України імені В.Я.Данилевського», куратор міжнародного наукового проекту «Генографія» в Україні. Закінчила біологічний факультет Харківського державного університету імені О.М.Горького у 1973р. У 1992 році захистила докторську дисертацію на тему: «Генетичні особливості урбанізованої української популяції (на прикладі м. Харкова)» за спеціальністю 03.00.15 – генетика. Автор понад 350 наукових робіт.

 

 

Книгу призначено дослідникам-початківцям: студентам-біологам класичних університетів, учням медичних, сільськогосподарських, фармацевтичних, педагогічних вищих навчальних закладів. Посібник може бути корисним також для аспірантів та наукових працівників в суміжних із біологією галузях науки. У книзі викладено принципи науково-дослідної роботи, описано найбільш поширені схеми проведення експериментів, прийоми аналізу фактичного матеріалу, наведено основи елементарної статистики, а також методи, що знайшли застосування в прикладній науці, способи представлення наукових результатів. Також розглянуто найпоширеніші помилки, які зустрічаються в наукових звітах і публікаціях, подано рекомендації з їх усунення.

Всі, хто бажає придбати книгу, можуть звернутися за тел. (057)704-37-03, (057)707-54-52, (099)254-50-32, (097)499-73-57, відіслати листа на адресу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., або Харьків 61022, пл.Свободи, 4. біологічний факультет, кафедра генетики і цитології

Ознайомитися зі змістом та вступом до книги


Мобільні генетичні елементи і пластичність геному рослин

Кунах Віктор Анатолійович

Київ: Логос, 2013. 288 с.
ISBN 978-966-171-721-2

Розглянуто кількісно найбільший компонент рослинного геному— мобільні генетичні елементи (МГЕ) обох класів: класу І (ретротранспозони) і класу ІІ (ДНК-транспозони), історію їх відкриття і вивчення. Проаналізовано механізми і чинники їх переміщення, особливості структури, еволюції, біологічне значення і практичне застосування. Наведено відомості про багатолику роль МГЕ в регуляції клітинних генів і еволюції розміру, структури і пластичності геномів, у механізмах адаптивності вищих рослин як на рівні окремого організму, так і на популяційному рівні. Припускається, що інвазія і подальша ампліфікація МГЕ є основним формотворним чинником, що забезпечує адаптацію до мінливих умов довкілля і в деяких випадках може приводити до«швидкого» видоутворення.

Для спеціалістів у галузі генетики, молекулярної біології, клітинної біології, біотехнології, екології, фізіології та біохімії рослин, селекції, викладачів та студентів вищих навчальних закладів.

В 2015 р. за монографію «Мобільні генетичні елементи і пластичність геному рослин» члена кореспондента НАН України Кунаха В.А. було нагороджено Премією НАН України імені Сергія Михайловича Гершензона.

Завантажити електронну версію книги

Молекулярно-генетичні та біотехнологічні дослідження в галузі тваринництва


Подоба Борис Євгенович, Копилов Кирило Вячеславович, Ковтун Світлана Іванівна, Копилова Катерина В'ячеславівна, Подоба Юрій Васильович, Добрянська Марія Леонідівна

Київ: Аграрна наука, 2013. 248 с.
ISBN 978-966-540-352-4

У книзі узагальнено методичні підходи до використання ДНК-маркерів у племінному тваринництві України. Викладено принципи проведення ДНК-діагностики. Наведено оптимізовані молекулярно-генетичні та біотехнологічні методики досліджень у тваринництві. Обґрунтовано методологію генетичного маркірування при виконанні молекулярно-генетичних досліджень на індивідуальному та популяційному рівнях. Висвітлено результати генетичного аналізу бугаїв-плідників різних порід, матеріал яких зберігається у Банку генетичних ресурсів тварин Інституту розведення і генетики тварин НААН. Подано науково обґрунтовані рекомендації щодо застосування молекулярно-генетичних та біотехнологічних досліджень у системі збереження генофонду тварин.

Розрахована на науковців, викладачів, аспірантів і студентів аграрних навчальних закладів, спеціалістів, які займаються молекулярно-генетичними та біотехнологічними дослідженнями в галузі тваринництва.

Бажаючі придбати книгу можуть звернутися до Ковтун Світлани Іванівни за тел. (044) 507-23-13 або надіслати листа за адресою Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Ознайомитись зі змістом та вступом


Клеточные технологии в растениеводстве, генетике и селекции возделываемых растений: задачи, возможности, разработки систем in vitro

Игнатова Светлана Александровна

Монография. Одесса: Астропринт, 2011. 224 с.
ISBN 978-966-190-444-5


Вариабельность и специфичность геномов сельскохозяйственных растений

Сиволап Юрий Михайлович, Кожухова Наталия Эдуардовна, Календарь Руслан Николаевич

Научное издание. Монография. Одесса: Астропринт. 2011. 236 с.
ISBN 978-966-190-274-8

Дослідження організації та варіабельності геномів рослин є основою створення сучасних біотехнологій, спрямованих на розвиток теорії і практики поліпшення рослин. Уявлення про геном, один з основних об'єктів дослідження класичної та молекулярної генетики, значно поглибилися завдяки аналізу структури і мінливості молекули ДНК. ДНК-технології стали потужним чинником підвищення ефективності рослинництва. Генно-модифіковані рослини збагатили сорти новими агрономічно цінними генами, а використання молекулярних маркерів скоротило обсяги селекційного матеріалу і термін створення сортів.

У книзі викладено уявлення про організацію, еволюцію та мінливість геному рослин, сучасні методи аналізу молекулярно-генетичного поліморфізму, ДНК-типування при ідентифікації і реєстрації сортів і застосування біоінформатики для обробки масивів даних аналізу ДНК.

Монографія призначена для фахівців у галузі молекулярної та загальної генетики, сільського господарства в області рослинництва, селекції, насінництва і сортовипробування, а також студентів вищих навчальних закладів біологічного та сільськогосподарського профілю та представників суміжних наук, що цікавляться сучасними біотехнологіями.

Вартість 1 екз. - 125 гривень.
Книгу можна придбати за готівковий розрахунок за адресою: м. Одеса, Овідіопольська дорога, 3, Південний біотехнологічний центр в рослинництві, каб. № 208.


Жебраковские чтения. III. Преобразование геномов
Онтогенетическая пластичность генома как основа адаптивности растений

Кунах Виктор Анатолиевич

Минск, 2011. 56 с.

 

Розглянуто сучасні дані про мінливість геному соматичних клітин рослин в онтогенезі в процесі диференціювання та у меристематичних клітках, залежність процесів мінливості соматичних клітин від генотипу та, зокрема, вплив на ці процеси умов зростання. Проаналізовано причини, клітинні і молекулярні механізми онтогенетичної мінливості геному, виникнення генотрофів та їхні особливості, адаптивність виникаючих змін, а також можливість успадкування набутих ознак. Висловлено та обґрунтовано положення про те, що рослина - це система клітинних популяцій, що характеризується пластичністю свого генофонду, в основі якої лежить пластичність геному соматичних клітин, що при взаємодії із клітинним відбором забезпечує адаптивність рослини як цілісного організму та створює можливість успадкування (передачі нащадкам) адаптивних геномних змін, набутих протягом онтогенезу. Більшість таких змін є епігеномними, оскільки вони, вочевидь, не торкаються генетичної інформації та, у принципі, є зворотними, що особливо яскраво проявляється в процесах дедиференціювання - редиференціювання.

Завантажити PDF (0.7 Mb)

 

 


Розвиток генетики в Національній академії наук України
До 90-річчя з дня заснування Української академії наук

Кунах Віктор Анатолійович

Київ: Академперіодика, 2009. 102 с.

 

Наведено головні напрями і основні здобутки генетичних і генетично-селекційних досліджень у системі закладів НАН України від часу її заснування у 1918 р. Проаналізовано наукову і науково-організаційну діяльність деяких наукових закладів і провідних генетиків і селекціонерів та їхній внесок у розвиток світової науки.

Завантажити PDF (4.7 Mb )


Біотехнологія лікарських рослин. Генетичні та фізіолого-біохімічні основи

Кунах Віктор Анатолійович

Київ: Логос, 2005. 724 с.

 

Біотехнологія лікарських рослин. Генетичні та фізіолого-біохімічні основи
Розглянуто основні питання сучасної біотехнології рослин. Описано особливості культури тканини як біологічної системи, показано можливості її застосування. Узагальнено механізми структурно-функціональної мінливості рослинного геному в природі та культурі in vitro. Розглянуто шляхи створення нових форм рослин, клітинних штамів - продуцентів біологічно активних речовин методами клітинної селекції та генетичної інженерії. Показано особливості біосинтезу алкалоїдів, глікозидів, нафтохінонів у культурі тканин лікарських рослин. Наведено результати фармакологічного вивчення препаратів, одержаних з біомаси культивованих in vitro клітин. Обгрунтовано перспективні напрями розвитку біотехнології лікарських рослин та фітопрепаратів.

Завантажити djvu-файл (12.6 Mb)