XVII Міжнародна наукова конференція «Фактори експериментальної еволюції організмів»

Вельмишановні колеги!

Українське товариство генетиків і селекціонерів ім. М.І. Вавилова інформує, що у жовтні 2022 р. планується проведення чергової XVІІ-ї Міжнародної наукової конференції «Фактори експериментальної еволюції організмів», присвяченої 200-річчю з дня народження засновника сучасної генетики Грегора Йоганна Менделя. Відбудеться конференція у м. Умань (Черкаська область, Україна). Організаторами заходу разом із УОГіС ім. М.І. Вавілова є Національний дендрологічний парк Софіївка НАН України та Уманський національний університет садівництва.

Через обставини, що склалися, строки подання матеріалів на конференцію продовжено до 1 травня 2022 р.

Детальніше про XVII Міжнародну наукову конференцію «Фактори експериментальної еволюції організмів»


ЗВЕРНЕННЯ ДО ГРОМАДСЬКОСТІ

про збір коштів на спорудження пам’ятного знака академікові Миколі Івановичу Вавилову
на перевалі Джогіль (Джоголь) Вижницького району Чернівецької області

3 жовтня 2017 року в м. Умань делегатами X-го з’їзду Українського товариства генетиків і селекціонерів ім. М.І. Вавилова (УТГіС), було прийнято рішення щодо увіковічення пам’яті М.І. Вавилова на території його останньої наукової експедиції. До вказаної ініціативи приєдналися Всеукраїнська асоціація біологів рослин, Українське ботанічне товариство, Товариство токсикологів України, представники Міністерства екології та природних ресурсів України, в тому числі і колективу НПП «Черемоський», Чернівецької обласної державної адміністрації, Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича, Чернівецького обласного краєзнавчого музею, інформаційно-аналітичного тижневика «Дзеркало тижня» Україна, Громадської організації «Буковинське товариство природодослідників», земляцтва буковинців у м. Києві «Буковина» та інших наукових і громадських організацій.

Розпочато збір коштів на спорудження пам’ятного знака.

Читати більше...


    Українське товариство генетиків і селекціонерів ім. М.І.Вавилова (УТГіС)  є  всеукраїнською громадською організацією, що об’єднує на добровільних засадах фахівців. які беруть участь у науково - дослідницькій, педагогічній та практичній діяльності у галузі генетики,  селекції, біотехнології  та суміжних наук.

    Основною метою  роботи  УТГіС  є сприяння професійній та науковій  діяльності  спеціалістів, спрямованої на поліпшення рівня вітчизняної науки та практики.   Найважливішими завданнями Товариства є  сприяння підготовці наукових кадрів, підвищенню їх кваліфікації,  розширенню і поглибленню  фахових знань, а також сприяння у встановленні та розвитку міжнародних наукових зв’язків.

    Українське товариство генетиків і селекціонерів ім. М.І.Вавилова  засноване у березні 1967 р. Найвищий керівний орган Товариства – з’їзд, який обирає Раду. Рада обирає президента УТГіС, віце-президентів, ученого секретаря, президію, призначає скарбника.  За час існування відбулося 10 з’їздів УТГіС (1967, 1971, 1976, 1981, 1986, 1992, 2002, 2007, 2012, 2017). Першим президентом Товариства  був  д-р біол. наук, професор  П.К. Шкварніков, від 1976 р. –  д-р с.-г. наук, професор, академік НАН України  і УААН  О.О.Созінов, від 1986 р. –  д-р біол. наук, професор,  академік НАН України   В.В.Моргун, від 2002 р. – д-р с.-г. наук, професор, академік  УААН  М.В. Роїк, від 2007 р. – д-р біол. наук, професор,  чл.-кор. НАН України В.А. Кунах.

    У 2022 році  Товариство налічує близько 750 членів, об’єднаних у 22 регіональних відділення: Асканійське, Вінницьке, Волинське, Дніпропетровське, Житомирське, Закарпатське, Запорізьке, Івано-Франківське, Київське міське, Київське обласне, Львівське, Миколаївське, Подільське, Полтавське, Сумське, Тернопільське, Харківське, Херсонське, Хмельницьке, Черкаське, Чернівецьке, Чернігівське.

    Із 2003 року Товариство видає науково-практичний журнал «Вісник Українського товариства генетиків і селекціонерів», який висвітлює теорію, стан і проблеми, методи і результати досліджень в галузі генетики, селекції та сучасної біотехнології, а також вплив цих наук на розвиток суміжних напрямів біології, медичних і сільськогосподарських наук. Періодичність видання – 2 номери в рік. Журнал включено до оновленого переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук у галузі біологічних наук (Наказ Міністерства освіти і науки України №1328 від 21 грудня 2015 р.).

    Згідно Статуту Товариства індивідуальними членами Товариства можуть бути громадяни України, особи без громадянства, іноземці, що досягли повноліття, мають вищу освіту, чия професійна діяльність пов’язана з генетикою та селекцією, які працювали за спеціальністю не менше року, визнають Статут Товариства, регулярно сплачують членські внески та активно сприяють виконанню статутних завдань Товариства, не визнані судом недієздатними.
    Членство в Товаристві є фіксованим і підтверджується записом у реєстрі членів Товариства.

    Вступний внесок, що супроводжується видачею членського квитка і значка, становить 100 грн.
На 2020 рік розмір річних членських внесків в УТГіС становить:
Для працівників науки і освіти
    для докторів наук – 100 грн,
    для кандидатів наук – 80 грн;
    для співробітників без наукового ступеня і аспірантів – 50 грн;
    для студентів – 30 грн
Для інших громадян України й іноземних громадян - 100 грн.