Завантажити Інформаційний лист № 1

Вельмишановні колеги!

Українське товариство генетиків і селекціонерів ім. М.І. Вавилова запрошує Вас взяти участь у роботі XIII Міжнародної наукової конференції «Фактори експериментальної еволюції організмів», присвяченої 100-річчю від часу заснування Національної академії наук України. Конференція відбудеться 17–21 вересня 2018 р. у м. Яремче (Івано-Франківська область, Україна) на базі виробничо-навчально-рекреаційної бази «Арніка» Івано-Франківського національного медичного університету, що знаходиться у мальовничому районі Українських Карпат.

Наукову роботу конференції планується організувати за наступними напрямами:

 1. Еволюція геномів у природі та експерименті
 2. Загальна та популяційна генетика
 3. Молекулярна генетика та геноміка
 4. Прикладна генетика і селекція
 5. Генетика людини та медична генетика
 6. Аналіз та оцінка генетичних ресурсів
 7. Молекулярні та клітинні біотехнології
 8. Екогенетика
 9. Біоінформатика та комп’ютерна біологія
 10. Історія біології, питання викладання генетики, селекції та еволюційної теорії

Міжнародний науковий комітет конференції:

Кунах В.А. – доктор біол. наук, член-кор. НАН України, Київ, Україна (голова)
Рожко М.М.– доктор мед. наук, професор, Івано-Франківськ, Україна (співголова)
Дробик Н.М. ‑ доктор біол. наук, професор, Тернопіль, Україна (заступник голови)
Голубенко А.В. ‑ кандидат біол. наук, Київ, Україна (секретар)
Азізов І.В. – доктор біол. наук, член-кор. АН Азербайджану, Баку, Азербайджан
Блюм Я.Б. – доктор біол. наук, академік НАН України, Київ, Україна
Вакалюк І.П.доктор мед. наук, професор, Івано-Франківськ, Україна
Волков Р.А. – доктор біол. наук, професор, Чернівці, Україна
Волкова Н.Е. – доктор біол. наук, Одеса, Україна
Горовенко Н.Г. – доктор мед. наук, член-кор. НАМН України, Київ, Україна
Дубровна О.В. – доктор біол. наук, Київ, Україна
Ерстенюк Г.М. – доктор біол. наук, професор, Івано-Франківськ, Україна
Єльська Г.В. – доктор біол. наук, академік НАН України, Київ, Україна
Ємець А.І. – доктор біол. наук, член-кор. НАН України, Київ, Україна
Кільчевський А.В. – доктор біол. наук, академік НАН Білорусі, Мінськ, Білорусь
Ковальчук Л.Є.доктор мед. наук, професор, Івано-Франківськ, Україна
Ковтун С.І. – доктор с.-г. наук, академік НААН України, Київська обл., Україна
Кордюм В.А. – доктор біол. наук, член-кор. НАН України, академік НАМН, Київ, Україна
Корнелюк О.І. – доктор біол. наук, член-кор. НАН України, Київ, Україна
Кучук М.В. – доктор біол. наук, член-кор. НАН України, Київ, Україна
Лукаш Л.Л. – доктор біол. наук, професор, Київ, Україна
Макаї Шандор – габ. доктор, професор, Мошонмадяровар, Угорщина
Моргун В.В. – доктор біол. наук, академік НАН України, Київ, Україна
Пілінська М.А. – доктор мед. наук, професор, Київ, Україна
Рашаль І.Д. – доктор біол. наук, академік Латвійської АН, Саласпілс, Латвія
Радченко В.Г. – доктор біол. наук, академік НАН України, Київ, Україна
Решетніков В.Н. – доктор біол. наук, академік НАН Білорусі, Мінськ, Білорусь
Седельникова Т.С. – доктор біол. наук, Красноярськ, Росія
Сідоров В.А. – доктор біол. наук, член-кор. НАН України, Київ, Україна – США
Соколов В.М. – доктор с.-г. наук, член-кор. НААН України, Одеса, Україна
Федак Г. – доктор біології, професор, Оттава, Онтаріо, Канада
Федоренко В. О. – доктор біол. наук, професор, Львів, Україна
Хастерок Р. – габ. доктор біології, професор, Катовіце, Польща
Хотильова Л.В. – доктор біол. наук, академік НАН Білорусі, Мінськ, Білорусь
Чеботар С.В. – доктор біол. наук, член-кор. НААН України, Одеса, Україна

Організаційний комітет конференції:

Кунах В.А. – доктор біол. наук, член-кор. НАН України, Київ (голова)
Ковальчук Л.Є. – доктор мед. наук, професор, Івано-Франківськ (співголова)
Блюм Я.Б. – доктор біол. наук, академік НАН України, Київ (заступник голови)
Дробик Н. М. – доктор біол. наук, професор, Тернопіль (заступник голови)
Ковтун С.І. – доктор с.-г. наук, академік НААН України, Київська обл. (заступник голови)
Голубенко А.В. ‑ кандидат біол. наук, Київ, Україна (секретар)
Козовий Р.В. – кандидат мед. наук, доцент, Івано-Франківськ (секретар)
Пороннік О.О. – кандидат біол. наук, Київ (секретар)
Андрєєв І.О. – кандидат біол. наук, Київ
Банникова М.О. – кандидат біол. наук, Київ
Білинська О.В. – кандидат біол. наук, Харків
Герц А.І. – кандидат біол. наук, Тернопіль
Грицак Л.Р. – кандидат біол. наук, Тернопіль
Гуменюк Г.Б. – кандидат біол. наук, Тернопіль
Козерецька І.А. – доктор біол. наук, Київ
Конвалюк І.І. – кандидат біол. наук, Київ
Мамалига В.С. – кандидат біол. наук, професор, Вінниця
Мельник В.М. – кандидат біол. наук, Київ
Можилевська Л.П. – науковий співробітник, Київ
Моргун Б.В. – кандидат біол. наук, Київ
Мосула М.З. – кандидат біол. наук, Тернопіль
Навроцька Д.О. – молодший науковий співробітник, Київ
Нужина Н.В. – кандидат біол. наук, Київ
Опалко А.І. – кандидат с.-г. наук, професор, Умань
Сатарова Т.М. – доктор біол. наук, професор, Дніпро

Робочі мови: українська, англійська, російська.

За матеріалами конференції до початку її роботи буде видано збірник наукових праць «Фактори експериментальної еволюції організмів» (ISSN 2415-3826 (Online), ISSN 2219-3782 (Print)).

Збірник включено до Переліку фахових видань України у галузі біологічних наук (наказ Міністерства освіти і науки України від 24.10.2017 № 1413), а також до наукометричної бази даних Index Copernicus (ICV 2016 = 43,68).

Надіслані у вигляді статей матеріали українською, англійською або російською мовою буде опубліковано мовою оригіналу у збірнику за умови попередньої оплати. Внесок за публікацію у гривнях (для членів УТГіС з України – у розмірі 550 гривень, для членів УТГіС з інших країн – у розмірі, еквівалентному 20 Євро, для інших учасників – у розмірі, еквівалентному 35 Євро) надсилати до 1 березня 2018 р. на розрахунковий рахунок УТГіС ім. М.І. Вавилова: м. Київ, АТ Райффайзен банк «Аваль» МФО 380805, р/р 26001247064, ЄДРПОУ (ЗКПО) 21676925 із зазначенням прізвища тільки першого автора. У зв’язку з тим, що товариство не має валютного рахунку, зарубіжні учасники можуть переслати гроші скарбнику товариства (03680, м. Київ-143, вул. Акад. Заболотного, 150, Інститут молекулярної біології і генетики НАН України, Пороннік Оксані Олександрівні, до запитання). Контактний телефон Пороннік О.О. – +38(050)8406334.

 Правила оформлення статті

 1. Обсяг статті повинен бути не менше 5-ти і не більше 7-ми сторінок А4 (297 х 210 мм) із полями: ліве 30 мм, інші – 20 мм.
 2. Шрифт Times New Roman, 12 pt, вирівнювання «за шириною», міжрядковий інтервал «одинарний», абзацний відступ – 1 см.
 3. Нумерація сторінок не ведеться.
 4. Починається текст статті з індексу УДК, далі вказуються прізвище та ініціали авторів, розгорнуті назви наукових чи навчальних установ (з відміткою, де працює кожний з авторів), країна, індекс, місто, вулиця, e-mail (12 pt, стиль шрифту «курсив») – див. зразок оформлення нижче.
 5. Після адреси установ(-и) вказати e-mail та телефон автора, який буде вести листування (сorresponding author), 10 pt, стиль шрифту «курсив». У списку авторів цього автора вказати після ініціалів позначкою *див. зразок оформлення нижче.
 6. Заголовок має бути коротким (не більше 120 знаків, включаючи пробіли) і точно відображати зміст статті.
 7. Матеріали подаються за такою структурою: резюме (мовою статті) (не виділяти), вступ (не виділяти), матеріали і методи, результати та обговорення, висновки, література (мовою оригіналу), references (перелік літератури англійською мовою або її транслітерація), резюме (англійською мовою) (не виділяти), а також резюме (українською мовою – у випадку написання статті російською) (не виділяти). При написанні статті англійською мовою слід дотримуватися таких назв підрозділів: abstract (не виділяти), introduction (не виділяти), materials and methods, results and discussion, conclusions, references, abstract (українською мовою) (не виділяти).
 8. Резюме зідентичним текстом подаєтьсядвома мовами – українською та англійською, у разі написання статті російською мовою – трьома: російською, українською та англійською. Резюме мовою статті подається на початку, резюме іншими мовами – після переліку літератури. Резюме повинно включати: «Мету», «Методи», «Результати», «Висновки» (див. зразок оформлення нижче). Обсяг не менше 1000 та не більше 1500 знаків з пробілами і знаками пунктуації, включаючи назву статті, а також ключові слова чи словосполучення (не більше п’яти).
 9. Cкорочення повинні бути вказані при першому згадуванні і послідовно використовуватися надалі у тексті. Наприклад, Карпатський біосферний заповідник (КБЗ).
 10. Рисунки в чорно-білому зображенні (режим градацій сірого Grayscale) подають у тексті статті, а також окремими файлами у форматі jpg з роздільною здатністю 200–400 dpi. Крім того, автори за бажанням можуть також подати файли з кольоровими зображеннями для публікації в електронній версії збірника. Шрифт для підпису рисунків Times New Roman, 12 pt (див. зразок оформлення нижче). Підписи до рисунків не включати у рисунок. Ширина рисунка повинна бути до 80 мм (одна колонка тексту) або до 180 мм (дві колонки тексту); висота з врахуванням тексту підпису – не більше 234 мм.
 11. Зразок оформлення таблиці див. нижче. Примітки до таблиць наводять під таблицею шрифтом Times New Roman, 10 pt. Наприклад,

Примітка. *відмінності порівняно з контролем достовірні при P<0,001.
Примітки: *відмінності порівняно з контролем достовірні при P<0,001, n – кількість зразків.
При написанні статті англійською мовою:
Note. M – molecular mass marker.
Notes: * callus-derived regenerants (primer A11), M – molecular mass marker.

12. Інформація про фінансову підтримку проведених досліджень та подяки подаються після висновків, шрифт Times New Roman, 10 pt, стиль шрифту «курсив».

13. Оформлення бібліографії. Посилання на літературу в тексті беруть в квадратні дужки. Наприклад, [1]. Перелік літератури складається в порядку цитування. Список використаних джерел оформлюють за ДСТУ 8302:2015 та відповідно до наказу МОН України № 40 від 12.01.2017 р. Після переліку літератури мовою оригіналу потрібно подати його англійською мовою (References) із зазначенням прізвищ авторів та назви публікації за англомовним варіантом резюме або відповідно до змісту вихідного видання. У випадку відсутності англомовних бібліографічних даних, прізвища авторів та назву видання подавати транслітерованими в романський алфавіт (латиницею) за Стандартом Бібліотеки Конгресу США, а назву роботи подавати в перекладі англійською. Для транслітерації можна скористатися Інтернет-сервісом за посиланням http://translit.kh.ua/#ala (в полі «Стандарт» має бути вибране «ALA-LC»). Для публікацій, що мають цифровий ідентифікатор DOI, потрібно його вказати в кінці посилання.

 

До Оргкомітету на електронну адресу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. необхідно надіслати:

 • Статтю (текст статті з розміщеними у ньому рисунками і таблицями) у вигляді файлу, оформленого у текстовому редакторі у форматі doc або docx. Як назву файлу просимо використовувати прізвище першого автора латинськими літерами із зазначенням номера секції (наукового напряму – див. вище). Наприклад, Bublyk_1.doc (перший автор Bublyk, секція 1).
 • Макет статті з вставленими малюнками і таблицями у pdf-форматі. Як назву файлу просимо використовувати прізвище першого автора латинськими літерами із зазначенням номера секції (наукового напряму – див. вище). Наприклад, Bublyk_1.pdf.
 • Рисунки окремими файлами у кольоровому (для online версії) і чорно-білому (для друкованої версії) форматі jpg. Як назву файлу просимо використовувати прізвище першого автора латинськими літерами. Наприклад, Bublyk_fig1.jpg (перший автор Bublyk, рисунок 1).
 • Відскановану копію квитанції про оплату.

У темі листа вказати прізвище першого автора (англійською) та номер секції, наприклад: Bublyk_5.

 

Приклад оформлення cтатті

УДК
ІВАНОВ О.М.1, САФАРОВ І.О.1,2, НІКОЛАЄВ І.Ю.2
*
1 Інститут молекулярної біології і генетики НАН України,
Україна,
03680, м. Київ, вул. Академіка Заболотного, 150, е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
2 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича,
Україна, 58012, м. Чернівці, вул. Коцюбинського, 2, e-mail:
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
*nikolaev@gmail.com, (050) 254-56-88, (097) 562-44-66

[1 порожній рядок]

НАЗВА СТАТТІ

[1 порожній рядок]

Резюме (українською мовою) (не виділяти)

Вступ (не виділяти)

Матеріали і методи

Результати та обговорення

Висновки

Інформація про фінансову підтримку, подяки (не виділяти) (за необхідності)

[1 порожній рядок]

Література

[1 порожній рядок]

References

[1 порожній рядок]

Резюме (англійською мовою)(не виділяти)

[1 порожній рядок]

Резюме (українською мовою, у випадку написання статті російською)(не виділяти)

 

Приклад оформлення рисунка

 

 

Рис. 1. Поліморфізм спектрів RAPD-продуктів рослин G. lutea з двох свидівецьких популяцій: 1–15 – гір Трояска-Татарука; 16–30 – полонини Крачунєска. М – маркер молекулярної маси «100 bp Ladder».

 

Приклад оформлення таблиці

Таблиця 1. Значення основних показників генетичного поліморфізму досліджених популяцій G. lutea

Популяція

Частка поліморфних ампліконів (Р), %

Очікувана гетерозиготність (He)

Індекс Шенона (S)

Середня генетична відстань між рослинами за Жакардом (Dj), %

Kr

57,0

0,200±0,017

0,299±0,024

35,5

Tr

56,3

0,151±0,015

0,235±0,022

39,1

*Середнє

56,7

0,176±0,011

0,267±0,016

37,3

**СВ

90,1

0,259±0,014

0,401±0,019

50,5

Примітки: Kr – полонина Крачунєска, Tr – гори Трояска-Татарука; *Середнє – середнє значення для двох популяцій; **СВ – сумарна вибірка рослин.

 

Приклади оформлення бібліографічних посилань

 • Статті: Gamelin F.X., Baquet G., Berthoin S., Thevenet D., Nourry C., Nottin S., Bosquet L. Effect of high intensity intermittent training on heart rate variability in prepubescent children. Eur. J. Appl. Physiol. 2009. V. 105. P. 731–738. doi: 10.1007/s00421-008-0955-8.
 • Книги, посібники: Малиновський К.А., Царик Й.В., Жиляєв Г.Г., Дмитрах Р.І., Кияк В.Г., Кобів Ю.Й., Манчур М.М. Структура популяцій рідкісних видів флори Карпат. К.: Наук. думка, 1998. 176 с.
 • Тези: Мосула М.З., Конвалюк И.И., Мельник В.Н., Дробык Н.М., Кунах В.А. ISSR-анализ некоторых популяций Gentianalutea L. Украинских Карпат. Молекулярно-генетические подходы в таксономии и экологии: тезисы докладов научн. конф. (Ростов-на-Дону, 25–29 марта 2013 г.). Ростов-на-Дону: ЮНЦ РАН, 2013. С. 62.
 • Електронні джерела: (Вихідні дані джерела вказують мовою оригіналу)
  Боронникова С.В., Светлакова Т.Н., Бобошина И.В. Молекулярно-генетический анализ Populus tremula L. на основании полиморфизма IRAP и ISSR маркеров. Conservation of Forest Genetic Resources of Siberia: тезисы докл. междунар. конф. (Красноярск, 23–29 августа 2011 г.). URL: http://conf.nsc.ru/cfgrs2011/reportview/46716 (дата звернення: 17.03.2017).
 • Патенти: Дробик Н.М., Мельник В.М., Грицак Л.Р., Леськова О.М., Кунах В.А. Спосіб мікроклонального розмноження видів тирличу жовтого (Gentiana lutea L.) та тирличу безстеблового (Gentiana acaulis L.): Пат. на корисну модель 21499 Україна. № u200610671; заявл. 09.10.2006, опубл. 15.03.2007, Бюл. № 3.
 • Автореферат: Новосад І.Я. Технологічне забезпечення виготовлення секцій робочих органів гнучких гвинтових конвеєрів: автореф. дис. ... канд. техн. наук. Тернопіль, 2007. 20 с.
 • Дисертація: Спірідонова К.В. Вивчення особливостей геномної мінливості культивованих клітин раувольфії зміїної Rauwolfia serpentina Benth.: дис. ... канд. біол. наук. К., 2000. 149 с.

Додаткові приклади оформлення бібліографічних посилань можна знайти за посиланням

 

Приклад оформлення резюме

 IVANOV O.M.1, SAFAROV I.O.1,2, NIKOLAIEV I.Yu.2
1 Institute of Molecular Biology and Genetics of Natl. Acad. Sci. of Ukraine,
Ukraine
, 03680, Kyiv, Akad. Zabolotnogo str., 150, е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
2
Yurii Fedkovych Chernivtsy National University,
Ukraine, 58012, Chernivtsi, Kotsiubynskogo str., 2, e-mail:
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

[1 порожній рядок]

COMPREHENSIVE EVALUATION OF IRIS PUMILA L. POPULATIONS STATUS IN UKRAINE

Aim. Iris pumila L. (Iridaceae), typical steppe xerophyte, which is protected in several regions of Ukraine. Area of the species range has suffered a significant decline and fragmentation over the recent centuries. The comprehensive population studies were conducted to elucidate the effects of these processes and determine the indices that can be used as well-timed signals of species extinction risk. Methods. Ecological and population studies were combined with ISSR-analysis of genetic diversity to characterize the populations of I. pumila. Results. A number of population and ecological indicators suggests that I. pumila in Ukraine may be referred to regressive species threatened by genetic erosion. Moreover, the results of ISSR-analysis of plants from four populations in Mykolayiv and Poltava regions showed relatively high levels of the species genetic diversity and weak divergence of isolated populations. Conclusions. The reduction and fragmentation of I. pumila habitat first of all is accompanied by decline in ecological and population indicators, but depletion of the populations’ gene pool occurs much slower. To adequately determine the risk of genetic erosion in particular species, apart from assessment of population and ecological indicators, evaluation of species genetic resources using molecular markers is needed.

Keywords: genetic resources, Iris pumila L., population studies, PCR markers, threatened species.

 

Матеріали, які надійдуть після 1 березня 2018 р., а також оформлені не за правилами (див. вище), Оргкомітет не розглядатиме. Перед відправленням матеріалів уважно перевірте їх відповідність усім зазначеним вище вимогам.

Адреса для переписки: e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. *

* (Шановні колеги! При пересиланні статей та інших документів ОБОВ’ЯЗКОВО уважно перевіряйте електронну адресу, на яку надсилаєте матеріали).

 Контактні телефони: +38(044)5260798 – Кунах Віктор Анатолійович, Пороннік Оксана Олександрівна; +38(096)3182387 – Голубенко Анастасія Володимирівна; +38(097)4725350 Дробик Надія Михайлівна.

Другий інформаційний лист буде надіслано у червні 2018 р.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!!!
Розсилка другого інформаційного листа здійснюватиметься лише на електронні адреси, вказані авторами у надісланих статтях.

Якщо Ви плануєте брати участь у роботі конференції без публікації матеріалів, прохання повідомити про це Оргкомітет листом на електронну адресу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. або телефонним дзвінком за наведеними вище номерами.